Automatische Systeem voor Team Killing

girl_team_kill

Hoe werkt het Automatische Systeem voor Team Killing?

World of Tanks gebruikt een Automatisch Systeem dat nauwkeurig detecteert wanneer je op een vriendelijke tank vuurt of deze verwoest. Alle inbreuken tegen het vuren op een vriendelijke tank (tanks uit jouw team) worden automatisch gedetecteerd en dienen niet extra gerapporteerd te worden.

Hoe werkt dit systeem?

Bij vriendelijk vuur door een speler wordt zowel de hoeveelheid schade gedetecteerd alsook het aantal incidenten over een bepaalde periode. Sancties tegen het vriendelijk vuren dat duidelijk opzettelijk gebeurt, worden automatisch toegekend aan een speler door het Automatische Systeem. Hierbij wordt rekening gehouden met de ernst, afhankelijk van bovenstaande factoren.

Vriendelijk vuur kan ook niet opzettelijk voorkomen en dan zullen er ook geen sancties aan verbonden zijn. Maar wanneer dit op regelmatige basis gebeurt, dan zal het Automatische Systeem wél in werking treden.

Wat gebeurt er wanneer ik per ongeluk een teamgenoot dood?

Normaal gezien wordt de straf hierop aangerekend via de in-game credits. Wanneer dit veelvuldig gebeurt, kunnen er sancties worden opgelegd of zelfs jouw account afgesloten.

Vriendelijk vuur dat per ongeluk of opzettelijk wordt veroorzaakt, gaat in tegen de spelregels. Verlies van Xp’s, credits of speltijd kan en zal niet gecompenseerd worden!

Hoe kan ik een team-killer detecteren?

Wanneer een teamgenoot een andere teamgenoot doodt, zal deze achter zijn naam een negatief getal staan hebben (afhankelijk van het aantal team kills en vijandelijke kills).

Het systeem zal automatisch een speler markeren die meerdere team kills op zijn naam heeft staan, over verschillende battles. De naam van zo een speler zal in het blauw verschijnen in jouw team lijst. Wanneer een spelersnaam zijn naam in het blauw staat -en enkel en alleen dan- mag deze door zijn teamgenoten verwoest worden zonder dat daar sancties aan vast hangen.

Ook al word je niet bestraft voor het doden van een blauwe speler, krijg je er toch geen beloning voor. Het is dus een neutrale handeling. Desalniettemin zal het aantal kills die je maakt in een battle wel verminderd worden door het aantal blauwe spelers die je doodt. Ook voor jouw algemene statistieken is het niet goed.

Zijn er uitzonderingen?

Volgende gevallen worden niet aanzien als team schade:

 • Zelfvernietiging
 • Schade berokkenen of doden van een speler met blauwe naam (zie hierboven)
 • Schade berokkenen aan een speler binnen jouw eigen peloton. Aangezien pelotons niet willekeurig zijn, moet eventuele gedane schade aan peloton-genoten binnen het peloton geregeld worden. De helpdesk van WG kan in deze gevallen niet tussenkomen.
 • Vriendschappelijk vuur in de trainingsruimte telt ook niet mee

Overzicht:

Vriendschappelijk vuur & Team Kill auto systeem

Opvolging van Vriendschappelijk vuur

Er zijn 2 systemen die het vriendschappelijk vuur opvolgen: een globale ordening dat het vriendschappelijk vuur per account volgt én een locale ordening dat het vriendschappelijk vuur per battle opvolgt.

Wat wordt als vriendschappelijk vuur aanzien?

Elke situatie van vriendschappelijk vuur wordt gevolgd en genoteerd, behalve de uitzonderingen hierboven reeds vermeld:

 • Zelfvernietiging
 • Schade berokkenen of doden van een speler met blauwe naam (zie hierboven)
 • Schade berokkenen aan een speler binnen jouw eigen peloton. Aangezien pelotons niet willekeurig zijn, moet eventuele gedane schade aan peloton-genoten binnen het peloton geregeld worden. De helpdesk van WG kan in deze gevallen niet tussenkomen.
 • Vriendschappelijk vuur in de trainingsruimte telt ook niet mee

Gradatie van vriendschappelijk vuur

Niet elk vriendschappelijk schot is hetzelfde.

Het automatisch systeem houdt rekening met heel veel factoren en bekijkt aan de hand van die factoren of het vriendschappelijk schot onbedoeld werd afgevuurd, zo niet erom gedaan. Zo zal elk schot dus ook afzonderlijk worden gegradeerd.

Zo zal bijvoorbeeld vriendschappelijke schoten in de verover-zone heel zwaar doorwegen, net zoals herhaaldelijk vriendschappelijk vuur. Ook zal er gekeken worden naar de hoeveelheid schade die je berokkent aan een vriendelijke tank, in vergelijking met het aantal schade je hebt veroorzaakt aan vijandelijke tanks. Dit voor beide systemen (lokaal: dit spel, globaal: alle spellen).

Straffen op vriendschappelijk vuur

Straffen zijn afhankelijk van de gradatie en de “drempel” (hierboven vermeld). Wanneer een speler de limiet van de “drempel” heeft bereikt, zal hij/zij blauw worden en kunnen worden afgeschoten door vriendschappelijke tanks (zonder dat zij daarvoor gestraft worden).

Net boven de “drempel” om blauw te worden, staat de ban “drempel”. Eens je deze ban drempel hebt bereikt, krijg je dus een ban.

Het komt vaak voor dat een speler blauw wordt en kort nadien ook gebannen wordt. Het is ook mogelijk om aan de drempel voor een ban te geraken zonder dat je eerst blauw wordt.

Blauwe Status

Zoals hierboven reeds werd uitgelegd, is de blauwe status een sectie tussen een normaal account en een gebannen account voor overdreven vriendschappelijk vuur. Wanneer je deze status hebt bereikt, moet je dus goed in gedachten houden dat je niet ver verwijderd bent van een werkelijke ban.

Hoelang houd je de blauwe status? Deze blijft zolang als de graderingen zijn in de drempel.

Hoe krijg je terug een normale account? Speel het spel verder op een ordentelijke manier en veroorzaak schade aan vijandelijke voertuigen. Dat zal de gradering binnen de drempel verminderen.

Ban sancties

Wanneer een account de drempel voor een ban heeft bereikt, kunnen volgende bans worden toegekend:

 • 1 uur ban
 • 1 dag ban
 • 3 dagen ban
 • 7 dagen ban
 • 30 dagen ban
 • Levenslange ban

Rapporteren van vriendschappelijk vuur

Dit automatische systeem is reeds grondig getest en waar nodig aangepast gedurende de laatste 2-3 jaar. Het werkt én het werkt goed!

Zodoende is het in principe niet nodig om vriendschappelijk vuur te rapporteren. Tickets sturen naar WG heeft hieromtrent totaal geen zin. De medewerkers zullen je antwoorden met een standaard bericht en verwijzen naar deze regelgeving.

Het rapporteren van vriendschappelijk vuur of discussiëren daarover op het officiële forum is tegen de forumregels. Dat heeft dus totaal geen zin. Integendeel.

Misbruik maken van de physics

Het komt voor dat spelers andere vriendschappelijke spelers schade berokkenen door hen uit dekking te duwen, waardoor ze kunnen beschoten worden door de vijand, van bruggen afduwen of van rotsen duwen. Deze inbreuken moeten worden gemeld via het rapporteersysteem in het spel (onsportief gedrag) én kan worden doorgegeven via een ticket. Zorg ervoor dat je de replay als bewijs toevoegt aan het ticket.

Straffen hierop starten met een minimum van 24u ban voor de eerste inbreuk. WG houdt lijsten bij met namen van de dadigers, dus wanneer een naam meermaals voorkomt, zullen de straffen hem/haar duurder komen te staan.

Compensatie voor vriendschappelijk vuur

Om geen misbruik te kunnen maken van dit systeem zal het bedrag (credits) dat je ontvangt, omdat je bent beschoten door een vriendschappelijke tank, niet zo hoog zijn of zelfs niks. Aan de andere kant zal het bedrag (credits) dat de dader moet betalen wél aan de hoge kant zijn. Dit wordt op deze manier uitgevoerd om ervoor te zorgen dat iedereen er zich van bewust is of maakt dat vriendschappelijk vuur niet kan!

Het credits-bedrag dat je ontvangt is niet noodzakelijk gerelateerd aan het credits-bedrag dat de dader betaald.

Public Test Server

Het spreekt voor zich dat deze ondersteuning niet van toepassing is op de Publieke Test Servers. Hetzelfde geldt voor het rapporteren van iemand op deze servers.

Roll out, commanders!


Geef een reactie