Matchmaking: hoe gaat het in zijn werk?

Matchmaking in World of Tanks

Hoe gaat de matchmaking in zijn werk in World of Tanks? Lees onderstaande uiteenzetting eens grondig door en leer dit spelmechanisme beter kennen.

Battle Tiers


matchmakingBattles kunnen plaatsvinden in 11 verschillende Tiers
. Elk voertuig zal, afhankelijk van zijn prestaties, onderverdeeld worden in een deelverzameling van deze battle tiers waarin hij verondersteld wordt te vechten.

De battle tier waarin je moet vechten is afhankelijk van de hoeveelheid spelers die beschikbaar zijn voor elke tier.

Spelers verwarren vaak battle tiers met de tier van hun voertuig. De matchmaker tracht de voertuigen niet te linken (matchen) per voertuig tier. Voorbeeld: een T-50 Lichte Tank is een tier 4 tank die toegewezen wordt een de tiers 4-7, terwijl de M3 Lee (ook een tier 4 tank) enkel wordt toegewezen aan tier 4-6. Dit betekent dat ondanks deze beide tanks een tier 4 tank zijn, de T-50 kan uitkomen tegen tier 7 tanks, terwijl de M3 Lee een maximum tier kan uitkomen van 6.

Om te weten welke tier je kan uitkomen, gebruik je best de Matchmaking Grafiek. Wanneer een tank niet tot de uitzonderingen behoort, gelden bovenstaande regels. Is de tank wel een uitzondering dan moet je kijken naar de Matchmaking Uitzonderingen Grafiek.

De Matchmaking Grafiek toont aan welke voertuig bij welke battle tier behoort. Deze grafiek wordt af en toe geüpdatet. Daarom ga je best een kijkje nemen naar de officiële kanalen. Een Engelse versie vind je hier terug. De Russische versie wordt steeds als eerste en dus snelste geüpdatet, deze vind je hier terug.

matchmakingLaat ons even een kijkje nemen naar de MS-1: deze behoort niet tot de uitzonderingen dus gaan we in de Matchmaking Grafiek zoeken naar de Tier 1 Lichte Tanks en kunnen zien dat deze enkel Tier 1 en 2 kan uitkomen. Wanneer je een beetje naar beneden gaat kijken, kan je vaststellen dat enkel Tier 1 Lichte en Medium Tanks kunnen uitkomen in Tier 1 battles. Voor Tier 2 battles kunnen we zien dat de MS-1 kan uitkomen tegen Tier 2 tankjagers, SPG’s, lichte -en medium tanks. De T2 Light Tank krijgt een unieke matchmaking en dus moeten we kijken naar de Matchmaking Uitzonderingen Grafiek. Terwijl een typische Tier 2 lichte tank nooit zal uitkomen tegen een tier 4 tank, is dat bij de T2 Light Tank wél het geval. De Pz.Kpfw. I zal dan enkel maar Tier 2 uitkomen door zijn unieke matchmaking.

Wargaming heeft aangekondigd dat ze stoppen met de unieke Matchmaking van tanks. Vele tanks met een unieke matchmaking zullen daarbij uit de verkoop gehaald worden en het is hoogst onwaarschijnlijk dat er nog nieuwe tanks aan de Uitzonderingen Grafiek zullen worden toegevoegd.

Gewicht van voertuig

Vanaf het moment er genoeg kandidaten voor een bepaalde tier werden gevonden, zal de matchmaker 2 teams proberen te vormen. Hiervoor wordt elk voertuig een bepaald gewicht toegekend en de matchmaker tracht dan 2 teams te vormen met ongeveer hetzelfde gewicht. Het wegen gebeurd per voertuig tier en type, sommige voertuigen worden appart gewogen en voor sommigen zijn er speciale beperkingen.

Gewicht per Voertuig Tier wordt als volgt toegepast:

 • Tier 10: 100
 • Tier 9: 60
 • Tier 8: 40
 • Tier 7: 27
 • Tier 6: 18
 • Tier 5: 12
 • Tier 4: 8
 • Tier 3: 5
 • Tier 2: 3
 • Tier 1: 2

Gewicht per Voertuig Type wordt over het algemeen als volgt toegepast:

 • Alle Zware Tanks boven tier 4 krijgen 20% extra gewicht.
 • Alle SPG’s ontvangen 8% extra gewicht.
 • Tier 8, 9 en 10 Medium Tanks krijgen 20% extra gewicht.
 • Tier 8, 9 en 10 Tankjagers krijgen 20% extra gewicht.
 • Tier 5, 6, 7 en 8 Lichte Tanks krijgen 20% extra gewicht.

Individuele gewichten:

 • Crusader, Centurion Mk. 1, Panther II en T-44 krijgen geen extra 20% gewicht.
 • De Pz.Kpfw. 38H 735 (f) “Hotchkiss” is een Tier 2 tank met 233% extra gewicht, met 7 punten komt hij dicht tegen een Tier 4 tank, maar bevindt zich in dezelfde tier als andere Tier 2 lichte tanks.
 • Chi Nu Kai, Pz.Kpfw. IV hydrostat., SU-85I, Pz.Sfl. IVc, Jumbo Sherman, A43, VK3002M, Nashorn, Pz V/IV (both), Chi To, Achilles, Firefly, Comet, AT 15A, VK3002D, A44,Sturer Emil, Chi Ri, E25, T23E3, T28 concept, Challenger, Škoda T 40, en M56_Scorpion krijgen allemaal een extra 20% gewicht.

Speciale beperkingen:

 • Het aantal zelfde voertuigen in beide teams kunnen met meer dan 1 verschillen, behalve wanneer de voertuigen in een peloton zitten.
 • Het aantal SPG’s per team kon vroeger niet meer dan 1 verschillen. Echter is daar verandering in gekomen en kan het nu wel.
 • Het totale gewicht van de SPG’s in beide teams kan niet meer verschillen dan 25%.
 • Het totale gewicht van de top-tier tanks in beide teams kan niet meer verschillen dan 25%.
 • Het lijkt er over het algemeen op dat het totale gewicht tussen beide teams niet meer verschilt dan 10%, maar of er een vaste limiet werd vooropgesteld door WG is niet duidelijk.

Scouts:

 • In update 8.5 was er een implementering gepland dat ervoor zou zorgen dat in beide teams evenveel scout tanks aanwezig zouden zijn. Echter tijdens de testen ging het mis en werd het niet ingepland. Of het later nog zou geïmplementeerd worden is niet duidelijk.

Of de voertuigen nu stock zijn of volledig uitgebouwd, welke uitrusting erop zit en of de bemanning nu wel of niet op 100% staat en skills heeft, wordt helemaal niet in rekening gebracht door de matchmaker!

Voertuig Tier

De voertuig tier wordt niet in rekening gebracht door de matchmaker bij het balanceren van de teams! Dit wordt heel vaak door spelers verkeerd opgevat. Bijvoorbeeld: volgens de huidige regels kan een tier 8 medium tank uitkomen tegen een tier 7 zware tank. De enige relevantie van een voertuig tier is om de battle tier te bepalen.

Desalniettemin zullen de top tanks van elk team dezelfde tier hebben.

Pelotons

BELANGRIJK: wanneer je in een peloton speelt, zal het volledige peloton in battles geplaatst worden die worden berekend op de speler binnen het peloton met de hoogste battle tier. Dit kan voor ongewenste resultaten zorgen in de matchmaking, vooral voor beginners met lage tier tanks. Bijvoorbeeld: een tier 4 scout tank kan in tier 7 uitkomen. Een tier 4 medium tank kan maximum tier 6 uitkomen. Wanneer beide tanks in peloton gaan, zal de lichte tank de battle tier voor de medium tank optrekken. Het resultaat zal zijn dat de tier 4 medium hopeloos verloren is in de battle. Hetzelfde gebeurt ook bij tanks die een voorkeur-matchmaking hebben (zoals de IS-6 = max. tier 9) en in peloton gaan met een normale tank. Hou hier rekening mee wanneer je pelotons vormt.

Een speciaal geval hierbij is wanneer je een top tier peloton ziet met 1 of 2 tier 1 tanks. Soms is dit opzettelijk gedaan. Wanneer je even hierboven kijkt, zie je dat een tier 10 tank 145 punten weegt en een tier 1 tank slechts 2 punten. Dit peloton doelt op een enorm puntentekort waardoor de matchmaker dit zal oplossen door ofwel meer lagere tier tanks in het vijandelijke team te plaatsen of meer hogere tier tanks in het team van het peloton te plaatsen. Deze tactiek wordt niet altijd in dank afgenomen, maar is toegelaten. Dit komt tegenwoordig maar zelden voor omdat het succes dat afhangt van een goed gebalanceerd team afhangt van het soort tanks (tiers) die meedoen in dat team. Met 2 tier 1 tanks mist het team 13.3% van het team dat werkelijk iets kan betekenen tijdens een battle. Het enige nuttige dat de tier 1 tanks kunnen proberen, is om ongezien het vijandelijke kamp te veroveren.

De matchmaker balanceert het aantal tanks binnen de pelotons, maar niet het gewicht van de tanks binnen die pelotons. Dit betekent dat 1 team 2 drie-mans-pelotons met Tier 8 tanks kan hebben, terwijl het andere team 3 twee-mans-pelotons met tier 6 tanks kan hebben. Deze regel geldt niet wanneer er niet voldoende spelers op de server aanwezig zijn.

Beperking van mappen

Sinds update 9.10 werden map-beperkingen ingevoerd voor de lagere tiers. Standaard battles met tier 1 tot 3 tanks nemen plaats in een beperkte keuze aan mappen. Bij elke tier je hoger gaat, zullen nieuwe mappen worden toegevoegd tot op het moment je alle mappen hebt gehad in Tier 8. De reden hierachter is dat de nieuwe, beginnende spelers zichzelf eerst kunnen verdiepen in het spel op kleinere mappen en zo de basistechnieken onder de knie kunnen krijgen.

woti_handtekening


Geef een reactie